Başkanın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Küresel düzlemde Çin’de büyümenin yavaşladığı, FED’in adım adım parasal sıkılaştırmaya gittiği, Avrupa Birliği ekonomisinin toparlanamadığı ve jeopolitik risklerin ön plana çıktığı bir yılı geride bıraktık. Böyle zorlu bir konjonktürde petrol fiyatları da 2005 yılı seviyelerine kadar geriledi ve petrol ihracatçısı ülkelerin büyümesine ilişkin endişeleri beraberinde getirdi. Petrolde arz fazlasının süreceğine, buna mukabil talep artışının sınırlı kalacağına dair beklentiler, petrol fiyatının 2015 yılı boyunca aşağı yönlü seyir izlemesinin temel nedeniydi.

 

Ulusal düzlemde ise geçtiğimiz iki yılda dört seçimin üst üste yaşanması, ekonomik büyümemizi sürdürülebilir kılmamızı sağlayacak yapısal reformları hayata geçirmemizi maalesef sekteye uğrattı. Makroekonomik göstergelerde bir miktar yavaşlama yaşanmasına ve dünyada jeopolitik risklerin en yoğunlaştığı coğrafyada bulunmasına rağmen ülkemizin 2015 yılında da bölgesinin en istikrarlı ekonomisi olarak ön plana çıktığını gözlemledik.

 

Volatilitenin arttığı, belirsizliklerin yatırım kararlarını gölgelediği bir ortamda, Turcas olarak uzun vadeli stratejilerimizi uygulamaya kararlılıkla devam ettik. Akaryakıt ve madeni yağlar sektöründeki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş., 2015 yılını da birçok segmentte pazar lideri konumunu koruyarak kapattı. Elektrik üretimi sektöründeki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. bünyesindeki Denizli santralimiz ise, yüksek teknolojisinin yarattığı rekabet avantajını kullanarak operasyonel verimliliğini artırdı. Yenilenebilir Enerji alanında ise Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. iştirakimiz bünyesinde Aydın’da yürüttüğümüz jeotermal projemizde beklentilerimizin üzerinde bir kapasiteye ulaşmanın mutluluğunu yaşadık.

 

Önümüzdeki yıldan itibaren sürdürülebilir kalkınmanın da tanımlı hedeflerimizden biri haline geldiğini söylemek istiyorum. Günümüzün en önemli meselelerinden biri haline gelen iklim değişikliği ile mücadele konusunda daha fazla mesai harcayacak, önce ülkemiz sonra da dünyamız için en yeni teknolojileri araştıracak ve verimli bir kaynak yönetimi için daha fazla mesai harcayacağız. Büyük potansiyel arz eden bölgemizde dünya devi ortaklarımızla birlikte hareket ederek inovasyon kültürünü tüm yatırımlarımızda içselleştirmeye ve bu sayede farklı iş modelleri yaratmaya odaklanacağız.

85 yıllık güçlü ve sağlam yapımız, hissedarlarımızın yönetimimize olan güveni ve yüksek kalifiye ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde “Türkiye’nin öncü ve saygın enerji şirketi” sıfatımıza yakışır şekilde değer yaratan projeler geliştirmeye devam edeceğiz.

 

Saygılarımla,

 

Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Başkanı