İnsan Kaynakları

Turcas’ın İnsan Kaynakları yönetiminin temel hedefi, şirketin uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyici nitelikte, tüm paydaşlarımıza değer yaratan, hedef odaklı, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Başarının temelinde insan kaynağına verilen değerin ve çalışan memnuniyetinin yer aldığına inanan Turcas, uygun bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip insan gücünü bünyesine kazandırmayı, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli desteklemeyi, farklı bakış açılarına sahip çalışanların işbirliği içerisinde bir arada değer yarattığı, yüksek kalite standartlarını ve verimliliği esas alan kurum kültürünü  geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimize ulaşmak için, işimizde esas aldığımız, koruyup geliştireceğimiz ve gelecek nesillere aktaracağımız kurum değerlerimize topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde ve etik kurallarımız ile uyum içinde sahip çıkmak temel prensibimizdir.

Çalışanlarında ve adaylarında ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, din, cinsiyet, medeni hal yaş veya engellilik ayrımı gözetmeksizin çeşitliliğe değer verir.

Turcas, organizasyonun bütün kademelerinde proaktif çalışmayı teşvik edici, ödüllendirici bir ortam yaratmayı ve performansı yüksek bir takım yaratmayı hedefler. Hedeflere dayalı yönetim ve performans değerlendirmesi ile çalışanlarının kariyer ve yetkinlik gelişimi planlar ve uygular.

Yasal olarak ödenen ücretlere ek olarak, Şirket aşağıda belirtilen ücret dışı yararları sağlamaktadır:

  • Ücretli İzin
  • Sağlık Sigortası
  • Evlilik Yardımı
  • Yemek ve Ulaşım

 ÇALIŞANLARIMIZ

31 Aralık 2016 itibarıyla Turcas Petrol A.Ş.’de 22 kadın, 30 erkek personelden oluşan toplam 52 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş., bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 158 Kadın, 388 Erkek olmak üzere toplam 546 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %5 oranında doğrudan hissedar olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.’de 3 kadın, 57 erkek olmak üzere toplam 60 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %30 oranında dolaylı hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’de 14 kadın, 47 erkek olmak üzere toplamda 61 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %92 oranında dolaylı hissedar olduğu Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’de 1 Kadın, 20 Erkek olmak üzere toplam 21 kişi çalışmaktadır.

Çalışanların %81’i Lisans ve lisansüstü eğitim almıştır. Yaş ortalaması 31 olup, müdür ve üstü pozisyonlardaki yönetim kademelerinde ise yaş ortalaması 47’dir.

ÜCRET YÖNETİMİ

Turcas Grubu olarak, ücret politikaları yönetiminde temel prensiplerimiz;

• Adil

• Şeffaf

• Ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan

• Sürdürülebilir başarıyı (Çalışanı ödüllendiren ve rekabetçi) özendiren

• Şirket stratejileri, uzun dönemli hedefleri ve etkin risk yönetimi prensipleri ile uyumlu

olmasıdır.

 

Turcas Petrol A.Ş., herhangi bir Toplu İş Sözleşmesi’ne taraf değildir.

Turcas Petrol Grubu’na yapılmak istenen iş başvuruları için ik@turcas.com.tr e-posta adresi kullanılabilir.