CEO'nun Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Geride bıraktığımız 2015 yılı, küresel ve ulusal düzeyde bir dizi zorluğa rağmen, Turcas olarak hem geleceğe yönelik yatırım planlarımız hem de kurumsallaşma açısından uzun vadeli bakış açımızın meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl oldu. Yatırım portföyümüzün çeşitlendirilmesi yönünde attığımız somut adımlar ve kurumsal yönetim alanında elde ettiğimiz başarılar, şirketimizin yeni fırsat pencereleri araladığının önemli göstergeleriydi.

Kurumsal yönetimi içselleştirmiş, topluma karşı sorumlu, şeffaf ve hesap verebilir bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda 2010 yılında başlatmış olduğumuz çalışma kapsamında şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu’nu 2015 yılı itibarıyla (10 üzerinden) 9,35’e yükseltmeyi başardık. Bu sonuç, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil Türkiye’nin en büyük ve kurumsal 46 şirketi arasında Turcas’ı 13., enerji şirketleri arasında ise 2. sıraya taşımıştır. Yine kurumsallaşma yolunda attığımız adımlar sayesinde, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’nde 3 yıl üst üste ödüle layık görülen şirketimiz, halka açık enerji şirketleri arasında kadınların yönetiminde en çok söz sahibi olduğu şirket olma özelliğini korumuştur.

Akaryakıt piyasasındaki ortaklığımız Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ), bayi sözleşmelerinin önemli kısmının yenilenmesine odaklandığı 2015 yılında sektördeki lider konumunu korumuştur. STAŞ, 2015 sonu itibarıyla benzin satışlarında %24, madeni yağ satışlarında %25’lik pazar payı ile liderliğini devam ettirirken, benzin ve dizel satışlarının toplamından oluşan beyaz ürünler pazarında %17’lik pay ile üçüncü sırada yer almıştır. STAŞ, istasyon başına satışlarda da sektör liderliğini korumuştur. 2014 ve 2015 yıllarında küresel petrol fiyatlarındaki önemli düşüşün yarattığı stok değerleme zararları ve sektör üzerindeki regülasyon etkisinin 2016’dan itibaren azalmasıyla birlikte güçlü ve sürdürülebilir karlılığa tekrar odaklanacağımıza inanıyorum.

Elektrik üretimi alanındaki ortaklığımız RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ise, çevreye duyarlı teknoloji yatırımlarının karşılığını aldığı bol ödüllü bir yıl geçirmiştir. İlk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Sera Gazı  Emisyonlarının Takibi Projesi kapsamında ‘Gönüllü Pilot Tesis’ seçilen Denizli santralimiz, ardından Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından gerçekleştirilen Çevreci Tesis Ödülleri’nde ‘Yeşil Tesis’ unvanını almış, son olarak da ICCI (Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı) Enerji Ödülleri ‘Termik Enerji Santralleri’ kategorisinde ikinci kez büyük ödüle layık görülmüştür. Haziran 2013’ten bu yana devrede olan santralimiz, 2015 yılında gaz türbini önü buharlaştırmalı soğutma sistemi ile sıcak iklimde üretim kapasitesini artırmış, bir yandan yük alma/yük atma esnekliği ile şebeke arz güvenliğine destek sağlamış, diğer yandan yüksek teknik emre amadelik oranı ile değer yaratabilmiştir.

2015 yılında bizleri en çok sevindiren gelişme ise, Aydın’daki jeotermal enerji projemizin ulaştığı başarılı nokta oldu. Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde bu raporun basım tarihi itibarıyla gerçekleştirdiğimiz ilk 5 sondaj, 4 üretim ve 1 üretim+reenjeksiyon kuyusu olarak tescil edilmiş, böylelikle 5’te 5 başarıya imza atılmıştır. Yine aynı dönemde bu projemize ilişkin finansman sürecini başarıyla tamamlayarak finansal kapanışı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Söz konusu santral yatırımının 8 MW’lık ilk fazının 2017 yılının üçüncü çeyreğinde, 10 MW’lık ikinci fazının ise 2018 yılının üçüncü çeyreğinde ticari işletmeye geçmesini planlıyoruz. Ülkemizin enerji talebinin yeniden yüksek büyüme oranlarını yakalayacağını öngördüğümüz 2016 – 2020 döneminde, uzun vadeli portföy çeşitlendirme stratejimiz doğrultusunda, ülkemizde ve yakın coğrafyamızda hidroelektrik, rüzgar, güneş, ithal kömür ve yerli linyite dayalı elektrik üretimi yatırım fırsatları ile üniversiteler ve teknokentlerle ortak AR-GE çalışmalarını yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, çeşitlendirilmiş portföyümüze değer katacak, hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri sağlayacağına inandığımız yenilikçi projelerin arayışında olacağız ve bu alanlarda yakaladığımız fırsat pencerelerini sonuna kadar aralamaya devam edeceğiz.

 

Saygılarımla,

Batu Aksoy

CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi