Kilometre Taşları

1931

Türkpetrol’ün kurulması 

1953

İngiliz Burmah Castrol firmasıyla madeni yağlar alanında anlaşma yapılması

1958

Türkpetrol bağlı ortaklığı Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş.’nin kurulması

1962

ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.’nin faaliyete geçmesi

1967

Türkpetrol‘ün Alevgaz markasıyla LPG pazarına girmesi

1970

Marmara Petrol’ün Ataş Rafinerisi’ne ortak olması

1980

Tabaş Petrolcülük A.Ş.’nin kurulması

1987

Yarımca’da 35.000 ton kapasiteli Madeni Yağ Dolum Tesisi’nin açılması

1988

Burmah Castrol Şirketi’yle Türkpetrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş’nin bir araya gelip Turcas Petrolcülük A.Ş.’yi kurması

1992

Turcas Petrolcülük A.Ş.’nin İMKB’de halka açılması

1999

Tabaş Petrolcülük A.Ş. ile Turcas Petrolcülük A.Ş.’nin Tabaş bünyesinde birleşmesi ve şirket unvanının aynı yıl içerisinde Turcas Petrol A.Ş. olarak tescil edilmesi

2004

Ataş Rafinerisi lisansının ortaklar tarafından sonlandırılması ve akaryakıt terminaline dönüştürülmesi 

2005

Turcas Petrol A.Ş. sermayesindeki Conoco hisselerinin Aksoy Holding A.Ş. tarafından satın alınması

2006

The Shell Company of Turkey Ltd. ile Turcas’ın birleşerek kurduğu ortak şirket Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin yaklaşık 1.300 akaryakıt istasyonuyla operasyonlarına başlaması

Turcas Petrol A.Ş. ve Azerbaycan devlet şirketi SOCAR ortaklığı olan SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.’nin kurulması

2007

SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.’nin (STEAŞ) Petkim Özelleştirme İhalesi’ni Konsorsiyum Lideri olarak kazanması 

Turcas’ın, elektrik üretim yatırımlarına ilişkin E.ON ile ortak girişim şirketi kurması

2008

SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş’nin Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’ye ait olan %51 çoğunluk hisselerini 2,04 milyar ABD doları bedelle satın alması

Petkim sahasında rafineri kurmak amacıyla SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş.’nin (STRAŞ) kurulması 

2009

STRAŞ’ın Çevre Bakanlığı’ndan Rafineri Projesi’ne ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Olumlu Raporu alması

RWE’nin E.ON hisselerini satın alarak Turcas’ın yeni ortağı olması 

2010

Turcas Petrol A.Ş.’nin BİST’in Kurumsal Yönetim Endeksine dâhil olması

SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş.’ye EPDK tarafından Rafinerici Lisansı verilmesi

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin Denizli’deki 775 MW kapasiteli doğalgaz çevrim santrali inşaatına başlaması

2011

STAR Rafinerisi’nin temelinin atılması

Turcas Petrol A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim notunu bir sene içerisinde en yüksek oranda artıran şirket ödülüne layık görülmesi

RWE & Turcas Enerji Toptan Satış A.Ş.’nin kurulması, Turcas Rüzgar Enerji Üretim A.Ş.’nin şirket unvanının Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak değiştirilmesi

Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’nin %18,5 oranındaki iştiraki olan SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş. unvanının STAR Rafineri A.Ş. olarak değiştirilmesi 

2012

Turcas Petrol A.Ş.’nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten Kredi Derecelendirme Notu alması

RWE & Turcas ortaklığında RWE & Turcas Doğal Gaz İthalat ve İhracat A.Ş.’nin kurulması

STAR Rafineri A.Ş.’nin Türkiye’de Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi alan ilk şirket olması

2013

Turcas Petrol A.Ş.’nin Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından verilen Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü’nü kazanması

775 MW kurulu gücündeki Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin devreye alınması

Aydın ili Kuyucak ilçesi Pamukören beldesinde jeotermal kaynak araştırması için Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin kurulması

2014

Kurumsal Yönetim İlkerleri’ne Uyum Notu’nun 9,27'ye yükseltilmesi

Turcas Petrol A.Ş.’nin STAR Rafinerisi’ndeki %18,5 hissesinin SOCAR’a satılması

Aydın Kuyucak’ta jeotermal elektrik üretimi ön lisansının alınması

2015

Turcas Petrol A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim İlkerleri’ne Uyum Notu’nun altıncı yıl da artırılarak 9,35'e yükseltilmesi

Aydın Kuyucak’ta dört başarılı sondaj gerçekleştirilmesi

Turcas Petrol A.Ş. ödenmiş sermayesinin 225 milyon TL’den 270 milyon TL’ye bedelsiz sermaye artırımı yoluyla yükseltilmesi

2016

Aydın Kuyucak’ta 8 başarılı sondajın tamamlanması ve 18 MW kurulu gücündeki jeotermal elektrik santrali projesine ilişkin nihai yatırım kararının alınarak finansmanın sağlanması.

Turcas Petrol  A.Ş.’nin TKJ’deki hisse oranını %46’dan %92’ye yükselterek hakim ortak konumuna ulaşması.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Notu’nun üst üste yedinci yıl da arttırılarak 9,48’e yükseltilmesi.