Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.

Yenilenebilir enerji alanında da faaliyet gösteren Turcas’ın %100 bağlı ortaklığı Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş., Aydın’da bulunan 18 MW kurulu güce sahip jeotermal santralinin sahibi ve işletmecisidir. Santral, 07.12.2017 tarihinde EPDK tarafından yapılan kabul sonrası tam kapasite ile ticari işletmeye geçmiştir. Rezervuardan maksimum fayda sağlamak ve üretimi artırabilmek adına rapor dönemi itibari ile toplamda 4 adet kuyuya kuyu içi pompa eklenmiştir. Ayrıca, yine rapor döneminde bir adet yeni üretim kuyusu açma ve üretim tesisine bağlama çalışmaları tamamlanmış olup üretime alınmıştır. Mevcut kuyuların üretimini ve santralin üretim performansını azami düzeye çıkarmak amacıyla yatırımlar yapılmaya devam edilmektedir. Aynı zamanda toplamda iki adet üretim kuyusunun hem rezervuarı daha kaliteli beslemek hem de maksimum akışkan performansı alabilmek amacıyla enjeksiyon kuyusuna çevrilmesi sağlanmıştır.

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayanılarak,  4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmış olan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Güvenlik Yönetim Sistemi  hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. Bu kapsamda, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Dökümanı’nı geliştirme ve yetkinliklerin artırılması için saha çalışmaları devam etmektedir.

2020 yılında Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik A.Ş.’de; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kurulumu tamamlanmış ve uluslararası akreditasyona sahip bir firma tarafından belgelendirilmiştir.

Faaliyet döneminde santral Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması dahilinde elektrik üretimi ve satışı faaliyetini sürdürmüştür. Santral 2020 yılında 75,34 Milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.

GÖLMARMARA JES

Öte yandan, Turcas’ın Manisa ilinde sahip olduğu işletme ruhsatı ile jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi etüt çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılı 1. çeyreğinde Manisa ili Gölmarmara İlçesi Hacıveliler Beldesi’ndeki arama ruhsatı sahada jeoloji ve jeofizik arama çalışmaları sürdürülmüştür. İlgili etüt çalışmalarının tamamlanması ile 2018 1.çeyreğinde sığ gradyan sondajı gerçekleştirilmiş ve sahanın işletme ruhsatı alınmıştır. Faaliyet döneminde jeotermal kaynaktan ısı enerjisi temini yönünde iş geliştirme faaliyetleri sürdürülmüştür.

Şirketimiz tarafından yayınlanan 29 Mart 2017, 5 Temmuz 2017 ve 2 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklamaları’nda belirtildiği üzere, Turcas jeotermal kaynak arama ve üretim alanında geliştirdiği bilgi birikimi ve tecrübesini kara sahalarında petrol arama faaliyetleriyle geliştirme hedefine paralel olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (“MAPEG”) Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG tarafından Turcas’a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan “İş ve Yatırım Programı” yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG’e sunulmuştu. İlgili program uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülmüştü. Mayıs 2018’de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG’e yapmış olduğumuz başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmişti.

Bahsi geçen ruhsat sahasında petrol üretim potansiyelinin olup olmadığının araştırılması ve bu doğrultuda testlerin gerçekleştirilmesi için Amsterdam merkezli N.V. Turkse Perenco (“Perenco”) şirketiyle 28.02.2020 tarihinde bir Farm-Out (Ruhsata ilişkin tam ve bölünmez hissenin devir alma hakkı) Sözleşmesi imzalanmıştı. Bu kapsamda, bahsi geçen arama ruhsatı kullanım hakkı tesisinin sağlanması için (%50: Turcas, %50: Perenco) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne gerekli başvuru gerçekleştirilmişti. Petrol fiyatlarında 2020 yılında pandemiye bağlı olarak yaşanan hızlı düşüş birçok arama ve üretim şirketinin arama faaliyetleri için ayırdığı bütçede kısıntıya gitmesine yol açmış ve bu doğrultuda Perenco sahamızdaki ortaklık hedefinden çekilmek durumunda olduğunu tarafımıza bildirmiştir. Bu doğrultuda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuru çekilmiş ve kamuoyu bilgilendirilmiştir. Saha ile ilgili geliştirme faaliyetleri için alternatif ortaklık arayışları sürdürülmektedir.

 

We use cookies

Sitemizde içeriğin sağlanması, site performansının analiz ve optimize edilmesi için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Verilerinizin site trafiğinin ve ziyaretçi profilinin analiz edilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google LLC. tarafından sağlanan çerezlerin kullanımı amacıyla yurt dışına veri aktarımını kabul ediyorsanız “Kabul Et”’i, etmiyorsanız “Reddet”i seçiniz.