Vizyon, Misyon, Strateji ve Değerler

Vizyon

Turcas’ın vizyonu, Türkiye’nin en yüksek değeri yaratan “Enerji Odaklı Yatırım Şirketi” olmaktır.

Misyon

Turcas’ın misyonu; 89 yıllık kurumsal birikimi ile Türkiye’nin miras ve değerlerini koruyarak, hissedarlarına sürdürülebilir değer yaratmaktır. Turcas, yatırımları ve iştirakleri aracılığıyla en yüksek güvenlik, çevre koruma ve etik davranış standartlarında en kaliteli ürün ve hizmetleri sunmayı ilke edinmiştir.

Strateji

Turcas’ın stratejisi; sektörel tecrübesi, yerel bilgi birikimi ve uluslararası işbirlikleri ile Türkiye’nin büyüyen enerji ihtiyacını, yakın coğrafyadaki fırsatları da değerlendirip, portföyünü çeşitlendirerek karşılamak ve bu sayede paydaşlarına azami değer yaratmaktır.

Değerler

Turcas olarak işimizde esas aldığımız, koruyup geliştireceğimiz ve çalışanlara aktaracağımız değerler; saygınlık, etik ilkelere ve mevzuata uyum, bağlılık, işbirliği, sürdürülebilirlik, özgüven ve azimdir.