Turcas Petrol A.Ş. KSS Projeleri

Kadının Güçlenmesi PrensipleriŞirketimiz toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarının bir parçası olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi'nin (UN Women) Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles) platformuna 2016 yılında dahil olmuştur. 198 ülkeden 2.000’i aşkın şirketin dahil olduğu platformda Turcas, Türkiye enerji sektöründen imzacı olan 4. enerji şirketidir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri kadınların işyerlerinde, çalışma hayatında ve toplum içinde güçlenmesi için yedi temele dayanan bir çerçeve sunmaktadır. Bu kapsamda CEO’muz Batu AKSOY’un imzaladığı CEO Destek Beyanı ile aşağıdaki 7 temel adımın şirket içerisinde içselleştirilmesine yönelik taahhüdümüzü ortaya koymaktadır.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri

  • Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması
  • Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi
  • Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması
  • Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi
  • Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması
  • Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi
  • Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması