Oy Kullanma Süreci

Oy kullanma prosedürü, Şirket Ana Sözleşmesinin 29'uncu maddesinde belirtilmiştir. Buna göre :Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle ve açık oylamayla yapılır. Ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinden doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket genel kurulunda vekâleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekâlet toplanmasına ilişkin esaslarda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24/12/2013 tarihli II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri dikkate alınır.

Vekaletname Örneği