TURCAS PETROL A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

Adı-Soyadı - Ünvanı

Sermaye Miktarı (TL)

Oran (%)

Pay Grubu

AKSOY GİRİŞİMCİLİK ENERJİ VE TURİZM A.Ş.

139.175.892

54,45

A,C

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN

71.694.514

28,02

A

DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER

44.729.594

17,53

A,B

TOPLAM

255.600.000,00

100

Not: Turcas Petrol A.Ş. sermayesine dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin sermayedeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Sermaye Miktarı (TL)

Oran (%)

Erdal Aksoy

73.710.314

28,84

Saffet Batu Aksoy

31.941.570

12,50

Banu Aksoy Tarakçıoğlu

31.941.567

12,50

Ayşe Belkıs Aksoy

1.071.332

0,42

Aksoy Enternasyonel Ticaret A.Ş.

1.274.152

0,50

Aksoy Girişimcilik Enerji Ve Turizm A.Ş.

509.661

0,20

Söz konusu payların sahip oldukları imtiyazlar ve imtiyazın kapsamı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

AKSOY GİRİŞİMCİLİK ENERJİ VE TURİZM A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

Adı-Soyadı - Ünvanı

Sermaye Miktarı (TL)

Oran (%)

ERDAL AKSOY

204.587.996

52,5

SAFFET BATU AKSOY

89.506.971

23,0

BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU

89.506.961

23,0

AYŞE BELKIS AKSOY

2.827.631

0,7

AKSOY ENTERNASYONAL TİCARET A.Ş.

3.570.441

0,9

TOPLAM

390.000.000

100