Turcas Petrol A.Ş. (“Turcas”) Türkiye enerji sektöründe 88 yıllık köklü geçmişi ve çeşitlendirilmiş portföyü ile öncü petrol ve enerji şirketlerine iştirak eden bir yatırım holding yapısına sahiptir. Turcas’ın vizyonu, Türkiye’nin en yüksek değeri yaratan “Enerji Odaklı Yatırım Şirketi” olmaktır.

Turcas’ın akaryakıt ve madeni yağlar sektöründe %30 paya sahip olduğu iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş., Türkiye çapında 1.020 Shell markalı istasyon ağı, akaryakıt terminalleri, madeni yağ üretim ve pazarlama faaliyetleri ile 2018 yılında 33 milyar TL net satış hasılatına ulaşmıştır. Bu sayede sadece enerji sektörünün değil, Türkiye ekonomisinin en büyük 10 şirketi arasında yer almaktadır. Enerji alanında ise Turcas, Alman enerji devi RWE ile kurduğu ortak girişim sirketi RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’de %30 paya sahip olup, 800 MW kurulu güçteki Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’ni 2013 yılında devreye almıştır. Yüksek teknik kabiliyeti sayesinde ülkemizin şebeke arz güvenliğine önemli destek sağlayan santral, Türkiye elektrik tüketiminin %2’sini tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanan Turcas, Aydın’da 18 MW kurulu güce sahip olan %100 bağlı ortaklığı Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Santrali’ni 2018 yılının başında devreye almıştır.

Shell & Turcas, 2019 yılının ilk çeyreği itibarıyla benzin satışlarında %25, madeni yağ satışlarında %26 pazar payı ile liderliğini sürdürürken, kanopi altı satışlarda da %20 pazar payıyla yine lider konumdadır. Shell & Turcas ayrıca sektörde karlılığın temel göstergesi olan istasyon başına satış oranı açısından pazar lideridir.

Shell & Turcas'ın istasyon ağı 2019 yılının ilk çeyreği itibariyle ülke genelinde bulunan 1.020 Shell markalı istasyondan oluşmaktadır.

Shell & Turcas, 2019 yılının ilk çeyreği itibarıyla 9 milyar TL net satış ve 237 milyon TL FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) elde etmiştir.

RWE (%70) ve Turcas (%30) ortak girişimiyle inşa edilmiş olan 800 MW kapasiteli Denizli doğal gaz kombine çevrim santrali 2013 yılının Haziran ayında faaliyet geçmiştir.

2019 yılının ilk çeyreğinde 193 gigawattsaat elektrik üreten santralin net satışları, zayıf elektrik talebi ve hidroelektrik santrallerindeki yüksek kapasite kullanımı nedeniyle yıllık bazda %41 azalışla 91 milyon TL seviyesine inmiştir.

Turcas’ın %100 bağlı ortaklığı TKJ, Aydın’da 18 MW kurulu güçteki jeotermal elektrik santralini 2018 yılının başında devreye almıştır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında, santral faaliyete geçtikten sonra ilk 5 yıl boyunca geçerli olacak elektrik satış fiyatı 11,8 Dolarsent/kWsaat seviyesindedir. Bu sayede, santral 2019 yılının ilk çeyreğinde 11 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. Santralin 2019 yılında 38 milyon TL FAVÖK elde etmesi beklenmektedir.

TKJ, Turcas’ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarında tam konsolidasyona tabi tutulmaktadır.

Turcas, 2010 yılından beri Kurumsal Yönetim Derecelendirme endeksine dahil olup, her yıl derecelendirme notunu istikrarlı olarak artırmaktadır. 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla Turcas’ın yıllık olarak belirlenen Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 10 üzerinden 9,58’dir (2018: 9, 57). Bu sonuç, SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlandığını teyit etmektedir. Turcas, Türkiye’deki enerji şirketleri arasında en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahiptir.

Turcas Yönetim Kurulu kar dağıtım kararı alırken Şirketin Ana Sözleşmesini, ilgili kanun ve yönetmelikleri, piyasa koşullarını, planlanan sermaye yatırımlarını ve bunların finansmanını göz önünde bulundurmaktadır.

Mali tablolara internet sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri menüsü altındaki Mali Tablolar ve Denetçi Raporları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Faaliyet raporlarına internet sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri menüsü altındaki Faaliyet Raporları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’na ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’na Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan Turcas sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı Sunumu’na internet sitemizdeki Yatırımcı Sunumu bölümünden ulaşabilirsiniz.